• caohaoinhi@gmail.com
  • 0986.009.400

Skimcoat Nội Thất

Giá liên hệ

Là loại bột trét để làm phẳng, mịn cho các bề mặt tường nội thất.

LIÊN HỆ NGAY
  • Chia sẻ

Là loại bột trét để làm phẳng, mịn cho các bề mặt tường nội thất.